Czy sprawa Komisji Nadzoru Finansowego naprawdę ma wymiar polityczny? Przedstawiciele PiS argumentują, że powiązanie kwestii nagrań z przedstawicielami rządu to jedynie insynuacje.