Zbigniew Herbert, poeta, który psuje wszystkim zabawę

3 List

Kiedy na przełomie lat 80. i 90. głośny krytyk literacki Tadeusz Komendant zaproponował (równolegle na łamach oficjalnej „Twórczości” i drugoobiegowego „bruLionu”) powołanie „Ligi obrony poezji polskiej przed Zbigniewem Herbertem”, rozpoczęła się istotna dyskusja, czy Herbert był wielkim poetą, czy tylko politycznym moralistą, użytecznym do roku 1989, ale potem już nie. Dyskusji później nie kontynuowano, co nie jest zaskakujące, gdyż w Polsce nie kontynuuje się wielu istotnych dyskusji. Wykorzystując jako pretekst osiemdziesiątą rocznicę urodzin poety, powtarzamy pytanie: czy temat i adresat poezji Herberta przestały istnieć wraz z PRL-em? Nie jest to pytanie retoryczne, skoro twierdząco odpowiada na nie wielu młodych poetów i krytyków literackich.

W najczarniejszych latach stalinizmu Zbigniew Herbert pisze esej zatytułowany „Hamlet na granicy milczenia”. Tekstu nie publikuje wówczas nawet „Tygodnik Powszechny”. Esej ginie, aby jakimś cudem odnaleźć się po wielu latach. W 2002 roku zostaje wydany przez „Zeszyty Literackie” jako aneks do tomu pod nader powściągliwym tytułem: „Zbigniew Herbert. Henryk Elzenberg. Korespondencja”.

Tekst jest arcydziełem. W dodatku niezwykle przydatnym. Jest wytrychem do poezji Herberta, którym zamierzam się posłużyć.

Pisząc o dramacie Szekspira, dwudziestokilkuletni Herbert pisze o własnym dziele. Zapowiada całą swoją przyszłą poezję. A także przyszłe swoje życie, bo wydaje się, że przebiegnie ono dokładnie tak, jak młody poeta wówczas je przewidział. Żaden człowiek, żadna kobieta, żadne ziarno rzeczywistości nie zakłócą doskonałości projektu.

Zbigniew Herbert, sprawny zarówno jako poeta, jak też jako retor, znajduje na nazwanie swego projektu idealną formułę. Jest nią „zemsta estetyczna”, a jej wzorem staje się wystawienie dla uzurpatora Klaudiusza „Morderstwa Gonzagi”, przedstawienia, w którym aktorzy, z drobną pomocą Hamleta, pokazują morderstwo dokonane przez Klaudiusza na ojcu duńskiego księcia-filozofa. „Jest więc ta pantomima – pisze Herbert – pierwszym bezkrwawym zamachem dokonanym w świecie wyobrażeń i kształtów idealnych. Jest zemstą estetyczną, której Hamlet-artysta musiał zakosztować”.

O ile wszystkie polityczne działania Hamleta okazują się bezowocne, co więcej – prowadzą do tragicznego końca, to „zemsta estetyczna” jest jego tryumfem. Nie tryumfem moralnym. Tutaj Herbert jest jednoznaczny. Sztuka nie oczyszcza duszy. „Dlaczego Klaudiusz publicznie zaraz po przedstawieniu nie wyznał zbrodni. Czyżby sztuka… Razem z Szekspirem poszukujemy tej wielkiej siły zawartej w dziełach artystów, tej siły, która wyzwolona podnosi świat z upadku, ulepsza moralny porządek rzeczywistości. Szukamy sztuki, która by jak religia rzucała na kolana i podnosiła z kolan rozgrzeszonych. Ale ręce szukających pozostają puste”.

Zemsta estetyczna Hamleta jest tryumfem w tym tylko znaczeniu, że niszczy pozorny, zbudowany na kłamstwie, ład duńskiego królestwa. Wymierza sprawiedliwość Miastu i światu. Osądza i wykonuje wyrok.

Dwudziestokilkuletni Herbert myśli jasno, bez złudzeń. Wie, jaką drogę wybrał i opisuje ją precyzyjnie. Jego tekst o Hamlecie przypomina powojenne eseje Ciorana.

Zauważa, że dokonując zemsty estetycznej na świecie, nie poświęcamy wyłącznie siebie. Poświęcamy także tych, którzy są lub mogliby się stać naszymi towarzyszami. Herbert pamięta, że za wybór Hamleta płaci także Ofelia, która nigdy nie stanie się jego zaspokojoną, szczęśliwą żoną. Ani niczyją inną. Płaci jego matka. Płacą przyjaciele. Wszyscy, którzy staną się narzędziami jego estetycznej zemsty.

Herbertowi nie umyka ta dwuznaczność, demaskuje projekt Hamleta i własny pisząc: „Jego wybór musi być okrutny i jednoznaczny z odtrąceniem miłości, przyjaciół, Ofelii, matki. I książę coraz bardziej samotnieje (Horacy narysowany jest tak cienką linią, że w niczym nie mąci samotności), aż w końcu zostaje ze swoim losem sam na sam”.

Przyjaciele narysowani tak cienką linią, że w niczym nie mącą samotności, odtrącone kobiety. Wszystkie te sformułowania pasują do sylwetki Herberta, którą wiele lat później Joanna Siedlecka, wiedziona nieomylnym instynktem reporterki, zrekonstruuje w książce „Pan od poezji”. Przykro to powiedzieć, ale jedynej ciekawej, jaką do tej pory o nim napisano.

Upadek w czas

Załóżmy, że „zemsta estetyczna” nie jest pojęciem politycznym. Co jednak mogłaby oznaczać, jeśli nie kiepsko zaszyfrowany rewanż na Józefie Stalinie, Bolesławie Bierucie czy Władysławie Gomułce?

Zemsta estetyczna Herberta przelewa się przez granice czasoprzestrzenne, przez granice historii. Poeta pisze: „Niemożność lokalizacji tragedii stanowiła w historii moich doznań ważny punkt. Zrozumiałem, że Elsynor znaczy wszędzie, że jest to bezimienna przestrzeń, płaski stół, na który los rzuca kości”.

Co dzieje się z Hamletem w kamiennym czasie Elsynoru? „Zanim zamknęły się za nim bramy Elsynoru, książę posiadał jakiś światopogląd, oparty na wierze w racjonalny porządek w człowieku i poza człowiekiem. Miał także swój system wartości i drabinę może niezbyt wysoką, ale o szczeblach mocnych, na których śmiało można oprzeć stopy. Człowiek był jednym z bytów wysoko postawionych i szczelnie wkomponowanych w budowę. Gdyby nie tragiczne wypadki, które wyrwały księcia z nastroju studiów i kontemplacji, byłby on może do końca życia trochę stoikiem, trochę epikurejczykiem, trochę arystotelikiem. Nagła śmierć ojca wymykała się racjonalnym interpretacjom. Cały kunsztowny system zachwiał się od tego doświadczenia. Drugim doświadczeniem było odkrycie zbrodni. Do gorzkiej prawdy o znikomości człowieka doszła prawda o uśmiechniętych łotrach, o triumfujących zbrodniarzach. Niezbadana natura ludzka otworzyła się przed księciem jak otchłań. Hamlet – i tu jest rys wielkości intelektualnej – odrzucił zachwalaną receptę filozofii i nie podreptał starą ścieżką do Natury, kojącej obojętnością i trwaniem. Okrucieństwo i nicość człowieka zaraziły nawet przyrodę. Ziemia wydaje mu się skrawkiem ugoru, a pomysłowy baldachim nieba rezerwuarem zgniłych wyziewów”.

Stanisław Barańczak nazwał poezję Zbigniewa Herberta „poezją wrażliwej równowagi”. Równowagi czego z czym? Przecież jego wiersze o przedmiotach są ontologiczną parodią. Parodią są jego wiersze o kamyku czy krześle, skoro i tak wiemy, że „najpiękniejszy jest przedmiot, którego nie ma”. Oto prawdziwie Lacanowska pochwała czystego pragnienia, dominanta poezji, w której zasada „zemsty estetycznej” na życiu nie znajduje żadnej przeciwwagi.

Parodią są jego epopeje pejzażowe, skoro w każdej z nich prędzej czy później pojawia się niszcząca wszystko parabaza: „tu przerwa jest w płaskorzeźbie – jeżeli umiesz to domyśl/ może ofiara była niemiła bogom wieczystym/ lub wilgoć niechętna trwaniu zdjęła kształty człowiecze…”.

Pan od uprzykrzania życia

W książce „Pan od poezji” Joanna Siedlecka przedstawiła sylwetkę wyznawcy i praktyka manichejskiej gnozy. Używającego innych ludzi, używającego kobiet – jako źródeł przyjemności, jako przedmiotów żartów – do tego, żeby móc przeżyć jeszcze jedną chwilę w żywiole, który jest mu obcy, w żywiole życia.

Nie znając eseju młodego Herberta, opisała człowieka zachowującego się wobec kobiet i mężczyzn jak Hamlet w stosunku do Ofelii, Poloniusza, Horacego… Uprzykrzającego im życie, próbującego się do nich zbliżyć i niepotrafiącego. Zawsze wybierającego głębszą samotność.

Jej książka wzbudziła agresję, i to agresję obu obozów. Krytycznego i heroicznego.

Obóz krytyczny nie przyznał jej nagrody NIKE, nie dostała przecież od niego oficjalnej zgody na zajmowanie się Herbertem. Taką zgodę otrzymał Jacek Żakowski, a co zrobił, posiadając tę zgodę, każdy miał okazję zobaczyć. Z kolei obóz heroiczny nie przyznał Joannie Siedleckiej Nagrody im. Józefa Mackiewicza. Obóz heroiczny, wobec klęski na wszystkich frontach, wobec swego kompletnego zmarginalizowania, domaga się bohatera. Z braku innego może być nawet Herbert, który na bohatera najmniej się nadaje. Sam w każdym razie nie przeznaczył sobie takiej roli. On był zaledwie poetą, czasami opiewającym bohaterów, czasami szydzącym z ich nieistnienia, zawsze szydzącym z siebie, lubiącym wspominać, że kiedy raz, we wczesnej młodości, odpowiadał przez chwilę za los innych ludzi (w mniej lub bardziej wyimaginowanym ruchu oporu), natychmiast osiwiał.

W książce Joanny Siedleckiej Herbert przedstawiony jest antyheroicznie, jeśli jako wzór heroizmu rozumiemy Achillesa w interpretacji Brada Pitta. Dobrze zbudowanego faceta godnie umierającego w ramionach wiernych towarzyszy, z imionami bogów i Ojczyzny na ustach. Ale Polska przez ostatnie dwieście lat niezwykle rzadko oferowała swoim bojownikom tak estetycznie luksusową śmierć. Od czasów Adama Mickiewicza, poprzez Stanisława Brzozowskiego, aż po moich współczesnych, których nazwisk nie pozwala mi upublicznić ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej – najbardziej utalentowani artyści tego kraju, najciekawsi intelektualiści napotykali swojego pierwszego agenta Ochrany, zanim jeszcze natrafili na swego pierwszego agenta literackiego. Nie mieli państwa, które powinno ich przed tym bronić. Z kolei wielu polskich bohaterów narodowych, o których wszyscy sądzili, że polegli śmiercią bohaterską, przeżywało pokątnie. Pokątnie przeżył Wysocki, Kościuszko… Podpisali lojalki i przez resztę życia przestrzegali wszystkich, którzy chcieli ich słuchać, przed dalszym bezcelowym oporem.

Pokątnie przeżyli także bohaterowie wierszy Herberta, a nawet ich podmiot liryczny. Poeta doskonale znał cenę takiego przeżycia, dlatego w większości swoich wierszy wybrał strategię agresywnie antybohaterską: „Śpiewano w megafonach/ anachroniczną piosenkę/ o Polakach i bagnetach/ tenor ciął jak szpicrutą/ i po każdej zwrotce/ ogłaszano listę żywych torped/ które notabene/ przez sześć lat wojny/ szmuglowały słoninę/ żałosne niewypały…”. Albo fragment z „Próby rozwiązania mitologii”: „Bogowie zebrali się w baraku na przedmieściu. Zeus mówił jak zwykle długo i nudnie. Wniosek końcowy: organizację trzeba rozwiązać, dość bezsensownej konspiracji, należy wejść w to racjonalne społeczeństwo i jakoś przeżyć…”.

Bohaterowie Herberta, po zakończeniu krótkiego i nieco zainscenizowanego okresu heroicznego, „kiedy pogasną reflektory”, budzą się zwykle „na śmietniku”. „W bardzo dziwnych pozach”, w pozach, które szybko przestają być heroiczne. Stają się zaledwie patetyczne. I groteskowe. Zaszczuci, upokorzeni, zdradzający siebie wzajemnie, próbują przystosować się do nowego życia i nigdy nie potrafią tego zrobić pięknie.

Inni znowu oddają się samooszustwu. Na przykład polski klasycysta: „Wielkie drewniane ucho zatkane watą i nudziarstwami Cycerona. Wielki stylista. W kamieniu nawet umie czytać. Tylko nigdy nie domyśli się, że żyłki marmuru w termach Dioklecjana to są pęknięte naczynia krwionośne niewolników z kamieniołomów”. Albo polscy konserwatyści wierzący w rozumność historii i w teodyceę: „Czytając dzieje Miasta ulegali złudzeniom/ że są Rzymianami lub potomkami Rzymian/ ci synowie podbitych sami ujarzmieni/ zapewne miał w tym udział łacinnik/ w randze radcy dworu/ kolekcja antycznych cnót pod wytartym tużurkiem/ więc za Liwiuszem wpajał w uczniów pogardę dla motłochu/ bunt ludu – res tam feoda – budził w nich odrazę/ natomiast wszelkie podboje wydawały się słuszne/ znaczyły po prostu zwycięstwo tego co lepsze silniejsze…”.

Obrazy oczywiście niesprawiedliwe, ale czy mogłyby być inne pod piórem wyznawcy manichejskiej gnozy?

Pan Cogito i kobiety

Kobieta jest – tak dla Hamleta, jak i dla Pana Cogito – schopenhauerowską pułapką zastawioną na mężczyznę po to, aby przeszkodzić mu w dokonaniu estetycznej zemsty na życiu. Czysty męski umysł boi się kobiety. Nawet jeśli na chwilę jej ulega, to zaraz ucieka od niej. Proszę mi wybaczyć ten nieco toporny przykład genderowej dekonstrukcji, ale w przypadku poezji Herberta to naprawdę nie wymaga wielkiego wysiłku. Portret Ofelii jako pułapki zastawionej na estetycznego mściciela jest tu zbyt ewidentny. Trzeba być polskim mężczyzną, samemu uwikłanym w tę grę, żeby to przegapić. Nie przegapiła tego właściwie tylko przywołana przed chwilą Joanna Siedlecka. Z nieumiejętności bycia Herberta z kobietami – co wcale nie znaczy, że nie potrafił rozkochiwać ich w sobie, wręcz przeciwnie – uczyniła ważną oś interpretacyjną jego biografii.

Nie sięgajmy jednak po biografię, poprzestańmy na tekście. Weźmy wiersz „Jedwab duszy” z tomu „Hermes, pies i gwiazda”. To prawdziwy hymn mizoginii.

Jego podmiot liryczny, pogrążony w zwyczajowej melancholii, jaka u ludzi i zwierząt następuje zaraz po miłosnym spełnieniu, usiłuje zajrzeć do wnętrza swojej partnerki. Co tam zobaczy? „Spodziewałem się/ gałęzi/ spodziewałem się/ ptaka/ spodziewałem się/ domu/ nad wodą wielką i cichą/ a tam/ na szklanej płycie/ zobaczyłem parę/ jedwabnych pończoch/ mój Boże/ kupię jej te pończochy/ kupię/ ale co zjawi się wtedy na szklanej płycie małej duszy (…)”.

Tu mała dygresja adresowana do czytelników, którzy dorastali po roku 1989. Otóż pończochy (lepszych gatunków, a czasami w ogóle) były w PRL-u towarem nader luksusowym. Oszuści matrymonialni, bywalcy podejrzanych lokali, a w końcu najbardziej nawet poczciwi kochankowie czy mężowie często w prezencie dawali swoim partnerkom pończochy.

W wierszu Herberta kobieta posiada co prawda duszę – podmiot liryczny okazuje się rewizjonistą pewnej wpływowej części zachodniej tradycji – jest to jednak „mała dusza”, której kolejne możliwe marzenia przerażają naszego Hamleta. Wie, że ich zaspokojenie równałoby się odstąpieniu od estetycznej zemsty. Po pończochach na dnie „małej duszy” pojawiłoby się zapewne nieduże mieszkanie, potem meble ze sklejki, a w końcu dzieci – koszmar każdego prawdziwego wyznawcy manichejskiej gnozy.

W poezji Zbigniewa Herberta pomiędzy mężczyzną i kobietą zazwyczaj nie pojawia się miłość (czasami, tak jak w wierszu „Dwie krople”, widzimy cień solidarności, ale tu oboje partnerzy są martwi, więc nie ma ryzyka, że coś się między nimi popsuje). Jest podejrzliwość. Nie ma oczekiwania na spełnienie, jest wrogość. Związek pomiędzy kobietą i mężczyzną nie wyrwie obojga, tak jak we wspaniałej wizji z „Uczty” Platona, z oków materii i czasu. Przeciwnie. Związek z kobietą doprowadzi do upadku mężczyzny. Hamlet zdradziłby swoją misję, gdyby poddał się kuszeniu Ofelii, gdyby okazał jej litość.

Niesympatyczni

Piszę to wszystko nie dlatego, że stałem się nagle jakimś nawróconym na genderowe kategorie zrekonstruowanym mężczyzną, nowym człowiekiem. Jestem człowiekiem starym, mężczyzną niepokojąco podobnym do podmiotu lirycznego Herberta. Wychowanym podobnie. Dorastającym w analogicznej sytuacji. Także marzącym o „zemście estetycznej” i próbującym uczynić innych narzędziami mojej prywatnej misji. Jest nas takich wielu – niemartwych (tak w tradycji bałkańskiej nazywa się wampiry) polskich mężczyzn, zepchniętych w hierarchii bytów nieporównanie niżej niż mężczyźni amerykańscy, angielscy, rosyjscy czy niemieccy. Członków narodu zbyt słabego, aby potrafił zaspokoić nasze potrzeby dominacji lub chociażby wolności. Herbert był naszym poetą i śmiem przypuszczać, że naszym poetą pozostał. Nawet jeśli go nie lubimy, i jeśli nie lubimy siebie.

Można się zastanawiać, czy rzeczywiście wszystkiemu winien był komunizm. Czy komunizm był winien czemukolwiek.

Ale nie sfalsyfikujemy tej tezy. Nie poznamy Herberta żyjącego od urodzenia w jakiejś innej wolnej Polsce, będącej spadkobierczynią istniejącego przez wcześniejsze 200 lat silnego państwa, może nawet imperium. Nie dowiemy się, czy taki alternatywny Herbert stałby się poetą opiewającym bezwzględną urodę życia, czy też nadal pozostałby manichejskim gnostykiem wymierzającym sprawiedliwość światu i samemu sobie. Jako części tego świata.

Jest więc tylko Herbert, jakiego znamy. A dla niego ten świat już na zawsze pozostanie więzieniem, więzieniem, którego mury pokrywają swoimi próbami teodycei liczni ornamentatorzy (marksistowscy, endeccy, katoliccy, konserwatywni Poloniusze, „kapitalne cielęta”, jak ich nazywa w swoim eseju młody Herbert). Dlatego nie zauważy roku 1989. Podobnie jak nie zauważy tego roku wielu jego wiernych czytelników. Bo zauważenie 1989 roku i wynikająca z tego faktu zmiana stosunku do życia oznaczałyby, że poezja Herberta była tylko poezją polityczną. Taką, za jaką uważali ją jej estetyzujący (Tadeusz Komendant, Marcin Sendecki) lub związani z władzą (Artur Sandauer) krytycy, drobną sztuczką na usługach tego czy innego KSS KOR. Tak jednak nie było. PRL był dla Herberta nie tylko politycznym, ale także kosmicznym skandalem. Owocem nie tylko historycznej, ale także eschatologicznej katastrofy. A potwór Pana Cogito nie był zaszyfrowanym portretem jakiegoś pierwszego sekretarza. On rzeczywiście był bestią pozostającą na usługach najgorszego z demiurgów. Tego, który stworzył świat i kazał w nim żyć bohaterom wierszy Zbigniewa Herberta.

W apogeum wywołanej wywiadem Jacka Żakowskiego „sprawy Herberta” (używam tego pojęcia trochę tak, jak zaangażowani francuscy intelektualiści „sprawy Dreyfusa”, a polscy publicyści „sprawy Rywina”) spytałem Pawła Hertza, dlaczego tak naprawdę nikt nie lubi Herberta, czemu nikt go nie broni. Popatrzył na mnie wzrokiem człowieka, który wie zdecydowanie za dużo i męczy się trochę z tą swoją wiedzą, chciałby już od niej odpocząć. Po czym opowiedział mi pewną anegdotę. Rzecz działa się w latach 60., on pił razem z kolegami w którejś z warszawskich kawiarni dla literatów. Nagle do lokalu wpadł Zbigniew Herbert, również pod wpływem alkoholu, zatoczył się w kierunku ich stolika i z nie najzdrowszym błyskiem w oku zawołał: „Wy tu sobie pijecie, bawicie się, a Polska w niewoli!”. Pastiszował sam siebie, próbował autoironii, a jednak widok tego warszawskiego Hamleta, miotającego się po swoim wyimaginowanym Elsynorze, sparaliżował towarzystwo. I zepsuł wszystkim zabawę.

– Herbert wcale nie był przyjemny – powiedział Hertz. – A jego żarty – dodał – wcale nie były śmieszne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: